Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:51 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:50 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hiệp Hòa

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:51

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.65 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hiệp Hòa