Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  10.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.8%
 • Lượng mưa
  5.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  10%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.4%
 • Lượng mưa
  0.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/36°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hiệp Hòa

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.97 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hiệp Hòa