Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.6%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:07
T7 25/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.9%
 • Lượng mưa
  2.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:07
CN 26/03
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.2%
 • Lượng mưa
  1.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:07
T2 27/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.3°/22.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  5.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.2°/18.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/19.7°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:07
T3 28/03
mưa nhẹ
17°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.9°/18.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.8%
 • Lượng mưa
  11.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17°/17.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.6°/18.5°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hiệp Hòa

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:07

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.2 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hiệp Hòa