Dự báo thời tiết Huyện Phú Tân - An Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 16/12
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Tân - An Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Tân - An Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Tân

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Tân