Dự báo thời tiết Huyện Phú Tân - An Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:53 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:52 pm

Gió
5.71 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

Gió
5.76 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Tân - An Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phú Tân - An Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Tân

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:53

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.37 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

10.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Tân