Thời tiết Huyện Phú Tân - An Giang theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

73%

T2 20/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.37

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.43

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.61

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.65

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

72%

T3 21/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Tân - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phú Tân

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Tân