Dự báo thời tiết Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:10 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:10 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:10 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:11 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:11 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:11 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:11 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:12 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:12 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:12 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:13 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:13 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:13 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:14 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:14 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:14 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Sông Lô

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:08

Thấp/Cao

23°

/

41°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.24 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sông Lô