Dự báo thời tiết Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Sông Lô

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.19 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sông Lô