Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:45 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:44 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:43 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:42 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:41 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:40 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:40 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:39 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:38 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:37 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Xuyên

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:45

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.13 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Xuyên