Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.7%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:54
CN 24/09
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.3%
 • Lượng mưa
  5.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:53
T2 25/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.6%
 • Lượng mưa
  7.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:52
T3 26/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.3%
 • Lượng mưa
  4.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:51
T4 27/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.9%
 • Lượng mưa
  2.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Xuyên

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:54

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

4.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Xuyên