Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  2.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:50
T3 07/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.2%
 • Lượng mưa
  2.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.9%
 • Lượng mưa
  5.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.5°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/21.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.5%
 • Lượng mưa
  4.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:51
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.7%
 • Lượng mưa
  3.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Xuyên

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:50

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Xuyên