Dự báo thời tiết Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:17 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:17 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:17 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:17 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Vũng Liêm

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:15

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.41 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vũng Liêm