Dự báo thời tiết Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Vũng Liêm

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:06

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

7.07 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vũng Liêm