Dự báo thời tiết Vĩnh Long 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
5.92 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Long 20 ngày tới


Lượng mưa Vĩnh Long 20 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Long

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:49

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.73 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

4.89

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Vĩnh Long