Dự báo thời tiết Vĩnh Long 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  23.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:52
CN 24/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  26.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:51
T2 25/09
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  22.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:50
T3 26/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  17.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:50
T4 27/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  34.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Long 5 ngày tới

Lượng mưa Vĩnh Long 5 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Long

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:52

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Vĩnh Long