Dự báo thời tiết Huyện Càng Long - Trà Vinh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Càng Long - Trà Vinh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Càng Long - Trà Vinh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Càng Long

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:14

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.42 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Càng Long