Dự báo thời tiết Huyện Càng Long - Trà Vinh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  22.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T3 03/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  28.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T4 04/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.2%
 • Lượng mưa
  6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.7%
 • Lượng mưa
  7.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.7%
 • Lượng mưa
  4.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Càng Long - Trà Vinh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Càng Long - Trà Vinh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Càng Long

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:45

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

4.737 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Càng Long