Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 11/07/2023 các khu vực trên cả nước

Tin dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên này 10/07/2023

Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua:

Ngày hôm nay (10/7), ở khu vực Bắc Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ lúc13h chiều phổ biến từ 35-36 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h chiều phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: thời tiết huyện Anh Sơn (Nghệ An) 37.8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37.8 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 37.3 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.8 độ,; độ ẩm tương đối lúc 13h chiều phổ biến 6070%.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Ngày 11-12/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độđộ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 3537 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ thấp nhất (oC) Nhiệt độ cao nhất (oC) Độ ẩm

tương đối

thấp nhất (%)

Thời gian nóng (giờ)

 

Ngày 11/7/2023 Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 27-30 36-39, có nơi trên 39 45-60 10-18
Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên 26-29 35-37, có nơi trên 38 độ 50-60 11-17
Ngày 12/7/2023 Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 27-30 36-39, có nơi trên 39 45-60 10-18
Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên 26-29 35-37, có nơi trên 38 độ 50-60 11-17

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 11/07/2023 các khu vực trên cả nước

Khu vực Diễn biến thời tiết Nhiệt độ
Khu vực Hà Nội
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 11/07/2023 khu vực Hà Nội trời có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 35-37 độ, có nơi trên 37 độ
Phía Tây Bắc Bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Phía Đông Bắc Bộ Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.
Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 11/07/2023 khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 33-36 độ.
Tây Nguyên
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.
Nam Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.