Dự báo thời tiết Thị xã Gò Công - Tiền Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.2%
 • Lượng mưa
  22.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:50
CN 24/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  31.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:50
T2 25/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  16.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:49
T3 26/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  18.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48
T4 27/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  32.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Gò Công - Tiền Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Gò Công - Tiền Giang 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Gò Công

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:50

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Gò Công