Dự báo thời tiết Thị xã Gò Công - Tiền Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
6.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Gò Công - Tiền Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Gò Công - Tiền Giang 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Gò Công

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:17/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

47%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.13 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

15°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:17 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Gò Công