Dự báo thời tiết Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

25°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
6.28 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
5.83 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã Bỉm Sơn

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:10

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Bỉm Sơn