Dự báo thời tiết Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  4.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.8%
 • Lượng mưa
  1.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.9%
 • Lượng mưa
  1.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53
T7 11/02
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.1%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53
CN 12/02
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Bỉm Sơn

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:52

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.43

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Bỉm Sơn