Dự báo thời tiết Huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
5.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

24°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
6.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thiệu Hóa

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

86%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.76 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thiệu Hóa