Dự báo thời tiết Huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.2%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:10
T7 01/04
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.7%
 • Lượng mưa
  1.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:10
CN 02/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.4%
 • Lượng mưa
  2.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:10
T2 03/04
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.6%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:11
T3 04/04
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:11

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thiệu Hóa

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

5.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thiệu Hóa