Dự báo thời tiết Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  11.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:46
T2 02/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  15.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:45
T3 03/10
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  5.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:44
T4 04/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  10.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:44
T5 05/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  9.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Trảng Bàng

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:46

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.13

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Trảng Bàng