Dự báo thời tiết Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã Trảng Bàng

mây rải rác

38°

mây rải rác

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:06

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.41 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

9

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Trảng Bàng