Dự báo thời tiết Sơn La 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
1.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:22 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

23%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn La 15 ngày tới

Lượng mưa Sơn La 15 ngày tới

Thời tiết Sơn La

mây thưa

21°

mây thưa

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

79%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.45 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sơn La