Thời tiết Sơn La theo giờ

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.46

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.14

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.79

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

40%

T6 24/03
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.84

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.27

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.34

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.49

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.48

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.24

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

39%

T7 25/03
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.33

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.01

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.13

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

26%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Sơn La

mây thưa

36°

mây thưa

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

06:06/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

36°

Độ ẩm

18%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.07 km/h

Điểm ngưng

UV

6.14

Bình minh / Hoàng hôn

6:06 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sơn La