Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Linh

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:21/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.76 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:21 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Linh