Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:49 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:50 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:50 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:51 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:51 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:51 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:52 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:52 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:53 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:53 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Linh

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:22/17:49

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.63 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.21

Bình minh / Hoàng hôn

6:22 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Linh