Dự báo thời tiết Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Hướng Hóa

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.21 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hướng Hóa