Dự báo thời tiết Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32%
 • Lượng mưa
  1.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.4°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:03
CN 26/03
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.8%
 • Lượng mưa
  4.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:03
T2 27/03
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.8%
 • Lượng mưa
  5.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:03
T3 28/03
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.6%
 • Lượng mưa
  12.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:03
T4 29/03
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.1%
 • Lượng mưa
  3.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:04

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hướng Hóa

mây thưa

34°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:03

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.52 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

7.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hướng Hóa