Dự báo thời tiết Huyện Cam Lộ - Quảng Trị 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cam Lộ - Quảng Trị 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cam Lộ - Quảng Trị 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Cam Lộ

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:22/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.67 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:22 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cam Lộ