Dự báo thời tiết Huyện Cam Lộ - Quảng Trị 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:38 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:35 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:34 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:34 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cam Lộ - Quảng Trị 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cam Lộ - Quảng Trị 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cam Lộ

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:40

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.96 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cam Lộ