Dự báo thời tiết Đông Triều - Quảng Ninh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
7.34 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
6.18 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
9.29 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

17°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
9.29 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:07 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:08 pm

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:08 pm

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:09 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:09 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:09 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:10 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:10 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:11 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:11 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:11 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:12 pm

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:12 pm

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:12 pm

Gió
7.69 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:13 pm

Gió
6.97 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:13 pm

Gió
5.98 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

24°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:14 pm

Gió
11.53 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:14 pm

Gió
7.05 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Triều - Quảng Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Đông Triều - Quảng Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Đông Triều

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:04

Thấp/Cao

19°

/

26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đông Triều