Dự báo thời tiết Đông Triều - Quảng Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
4.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
4.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
5.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
5.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
7.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
7.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
7.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
8.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
8.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Triều - Quảng Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Đông Triều - Quảng Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Đông Triều

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:25/17:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

7.815 km

wind

Gió

0.95 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:25 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đông Triều