Dự báo thời tiết Đông Triều - Quảng Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
7.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
6.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
4.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

23°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
10.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
9.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
10.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

11°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1026 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
9.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

11°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1027 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
9.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

11°/12°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

áp suất
Áp suất

1029 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
9.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

13°/14°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
6.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
6.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Triều - Quảng Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Đông Triều - Quảng Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Đông Triều

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

91%

áp suất

Áp suất

1014 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.51 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Đông Triều