Dự báo thời tiết Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:41 pm

Gió
7.39 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:42 pm

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:42 pm

Gió
5.75 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:43 pm

Gió
6.33 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:43 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:43 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:44 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:44 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:45 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:45 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Trà Bồng

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/17:41

Thấp/Cao

16°

/

20°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

6.27

Bình minh / Hoàng hôn

6:14 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trà Bồng