Dự báo thời tiết Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
3.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
3.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:27 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:26 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:26 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:25 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:25 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:24 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Trà Bồng

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/17:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.94 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
5:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trà Bồng