Dự báo thời tiết Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:55 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:55 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:56 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:56 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:56 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:56 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:56 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:56 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:56 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
6.01 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Tịnh

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:55

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.85 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Tịnh