Dự báo thời tiết Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29%
 • Lượng mưa
  0.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
27°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Tịnh

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Tịnh