Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
6.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
5.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
5.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
7.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ngãi 15 ngày tới

Lượng mưa Quảng Ngãi 15 ngày tới

Thời tiết Quảng Ngãi

mưa vừa

23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/17:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

2.151 km

wind

Gió

2.21 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
5:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Ngãi