Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:16 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:16 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:16 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:16 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ngãi 10 ngày tới

Lượng mưa Quảng Ngãi 10 ngày tới

Thời tiết Quảng Ngãi

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:14

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.18 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Ngãi