Dự báo thời tiết Huyện Đại Lộc - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.5%
 • Lượng mưa
  1.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:58
T6 31/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.2%
 • Lượng mưa
  2.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:58
T7 01/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.5%
 • Lượng mưa
  1.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:58
CN 02/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.5%
 • Lượng mưa
  1.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:58
T2 03/04
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.8%
 • Lượng mưa
  4.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đại Lộc - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đại Lộc - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đại Lộc

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:58

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đại Lộc