Dự báo thời tiết Huyện Đại Lộc - Quảng Nam 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đại Lộc - Quảng Nam 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đại Lộc - Quảng Nam 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đại Lộc

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:57

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.16 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đại Lộc