Dự báo thời tiết Huyện Tuy An - Phú Yên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:32 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:26 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:26 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:25 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:24 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:24 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:23 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:23 pm

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:22 pm

Gió
6.68 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:22 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:21 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:21 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy An - Phú Yên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tuy An - Phú Yên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuy An

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/17:32

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.33 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

3.74

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
5:32 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy An