Dự báo thời tiết Huyện Tuy An - Phú Yên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy An - Phú Yên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy An - Phú Yên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuy An

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/17:54

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.83 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy An