Dự báo thời tiết Việt Trì - Phú Thọ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
0.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Việt Trì - Phú Thọ 15 ngày tới

Lượng mưa Việt Trì - Phú Thọ 15 ngày tới

Thời tiết Việt Trì

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

77%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.52 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Việt Trì