Dự báo thời tiết Việt Trì - Phú Thọ 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:51 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:50 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:49 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:44 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:37 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:36 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:35 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:34 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Việt Trì - Phú Thọ 20 ngày tới


Lượng mưa Việt Trì - Phú Thọ 20 ngày tới

Thời tiết Việt Trì

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:51

Thấp/Cao

23°

/

24°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

6.047 km

wind

Gió

1.74 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.91

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Việt Trì