Dự báo thời tiết Huyện Tam Nông - Phú Thọ 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:42 pm

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Nông - Phú Thọ 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Nông - Phú Thọ 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Nông

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:41

Thấp/Cao

27°

/

38°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.42 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.07

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Nông