Dự báo thời tiết Huyện Tam Nông - Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.3°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14.7%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:12
T6 31/03
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.4%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:13
T7 01/04
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.8%
 • Lượng mưa
  0.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:13
CN 02/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.4%
 • Lượng mưa
  3.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:13
T2 03/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.3%
 • Lượng mưa
  5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Nông - Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Nông - Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Nông

mây thưa

20°

mây thưa

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:12

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Nông