Dự báo thời tiết Huyện Tam Nông - Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90%
 • Lượng mưa
  5.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.3%
 • Lượng mưa
  2.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82%
 • Lượng mưa
  2.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/35.1°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  3.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.8%
 • Lượng mưa
  13.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Nông - Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Nông - Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Nông

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Nông