Dự báo thời tiết Huyện Tương Dương - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
18°

mây cụm

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  11.3°/18.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.8°/13.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  11.1°/15.5°
 • pressure
  Áp suất
  1022 hPa
 • wind
  Gió
  3.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T3 31/01
bầu trời quang đãng
19°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  11.4°/20.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.4°/15.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  11.4°/16.8°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T4 01/02
mây đen u ám
21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  14.1°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.2°/19.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  14.5°/18.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T5 02/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.8°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  0.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/20.4°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T6 03/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.4%
 • Lượng mưa
  1.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/20.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tương Dương - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tương Dương - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tương Dương

mây cụm

18°

mây cụm

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:49

Thấp/Cao

11°

/

18°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tương Dương