Dự báo thời tiết Huyện Tương Dương - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.4%
 • Lượng mưa
  13.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:33
T2 12/06
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:34
T3 13/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.8%
 • Lượng mưa
  1.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:34
T4 14/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.7%
 • Lượng mưa
  0.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:34
T5 15/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.1%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tương Dương - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tương Dương - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tương Dương

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:33

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tương Dương