Dự báo thời tiết Huyện Tương Dương - Nghệ An 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:52 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:53 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:53 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:55 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:56 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:56 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:57 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tương Dương - Nghệ An 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tương Dương - Nghệ An 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tương Dương

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:52

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tương Dương